Ilmoittaudu mukaan seuraavaan "Rakettitiedettä" esimiehille

Milloin?

Seuraavat ryhmät käynnistyvät viimeistään keväällä 2020 Helsingissä ja Rovaniemellä

Missä?

MOW Mothership, Helsinki tai Rovaniemi (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Ilmoittaudu

Haluatko pysähtyä johtamiskysymysten ja oman johtajuutesi äärelle arjen haasteiden keskellä? Kaipaatko rauhoitettua aikaa ja paikkaa reflektoida omia toimintatapojasi ja toisaalta ratkoa arjen kysymyksiä yhdessä muiden esimiesten kanssa? Pienryhmässä valmennus on henkilökohtaista ja kunkin osallistujan omaa johtajuutta ja esimiehisyyttä syventävää. Siksi se sopii hyvin eri vaiheessa oleville esimiehille – osallistava valmennus räätälöityy aina kunkin osallistujajoukkonsa näköiseksi. Ja koska johtamisen keskiössä on ihmisen käyttäytymisen ymmärtäminen, aihe on meille kaikille varmasti tutumpaa kuin rakettitiede. Vai onko?

Valmennus osallistavampaan esimiestyöhön – onnistu ihmisten kanssa ja kautta

Järjestämme valmennuksen, jonka ydin on kehittyä esimiehenä ja esimieheksi oman itsensä sekä esimiestyön kentän ymmärryksen kautta. Läpileikkaavana teemana on uudenlainen johtamistapa, joka lähtee osallistamisesta − onnistumisesta ihmisten kanssa ja kautta. Työskentelymme osallistavilla työtavoilla antaa konkreettisia työkaluja osallistavan johtamistavan toteuttamiseen työn arjessa.

Lupaamme, että saat mukaasi entistäkin vahvemman osaamisen ja uusia työkaluja esimiestyösi toteuttamiseen toimialasta ja organisaatiosta riippumatta!

Tapaamme viisi kertaa noin kuukauden välein neljä tuntia kerrallaan. Valmennuksemme soveltuu niin julkisella, yksityisellä kuin järjestösektorilla toimiville esimiehille.

Valmennus osallistujien sanoin

"Hyvin avartavat 5 kertaa. Päivitti käsityksiä esimiestyöstä: tehokkaat työkalut, vastuutus ja delegointi, ”ei tarvitse tietää kaikkia vastauksia”. Loistava tilaisuus tavata vastaavassa tilanteessa olevia ja sparrata & kuulla muiden käytännöistä."

"Tilaisuus miettiä tärkeitä teemoja ja esimiestyöhön liittyviä asioita arjen keskellä."

"Tämä on ollut hyvin avaava kokemus. Opin itsestä paljon ja tunnistin monta tilannetta menneestä, joista osa onnistuneita, osa kehitystä vaativia. Saanut paljon työkaluja tulevaan."

"Hyvää sparrausta ryhmässä. Ymmärrys ja oma tavoitteellisuus lisääntyi. Työvälineitä."

"Erityisen tarpeellinen juuri tässä esimiestyön alussa."

"Mielenkiintoinen. Olen saanut vahvistusta omille ajatuksille sekä uusia työkaluja esimiehen arkeen. ”Esimiehenä olon kynnys on madaltunut”. Olen saanut hyviä harjoituksia / oivalluksia kurssin aikana. Hyödyllinen kurssi."

"Antoisin esimieskoulutus, jossa olen ollut."

Valmennuksen tavoitteet

 • Kirkastaa omaa ihmis- ja johtamiskäsitystä ja ymmärrystä siitä, miten ne vaikuttavat arjen johtamistilanteissa.
 • Jäsentää esimiestyön pelikenttä: mistä vastaan, mihin esimiestyö minut velvoittaa, miten toteutan henkilöstöjohtamista.
 • Kehittyä yhteistyön edistäjänä ja valmistautua haasteellisiin tilanteisiin esimiestyössä.
 • Harjaantua tavoitteellisuudessa ja muutosjohtajuudessa.
 • Lisätä ymmärrystä osallistamisen merkityksestä esimiestyössä ja antaa konkreettisia työkaluja osallistavaan johtamiseen.
 • Tavoitteita tarkennetaan yhdessä osallistujien kanssa valmennuksen alussa.

Valmennuksen sisältö

01: Esimiestyön pelikenttä

 • Vastuut, velvollisuudet, oikeudet
 • Pykäläviidakko vs. sisäiset ohjeet ja prosessit − mikä toimintaani ohjaa?

02: Yhteistyön rakentaminen ja erilaisuuden johtaminen

 • Minä esimiehenä: johtamiskäsitys ja ihmiskäsitys − mille arvoille ja uskomuksille oma toimintani perustuu?
 • Yhteistyön ja erilaisuuden johtaminen työyhteisössä − minä suhteessa muihin?

03: Haastavat henkilöstötilanteet

 • Puheeksiottaminen ja palautekulttuurin rakentaminen − tekniikka ja käytäntöjä
 • Tunteet työssä − perusasiat tunneilmaston johtamisesta

04: Tavoitteellisuus tuloksiin pääsemisessä

 • Tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen: Miten pääsemme samalle kartalle...
 • Kehityskeskustelut ja muut tavoitteiden johtamisen foorumit: ... ja pysymme sillä?

05: Esimies muutoksen johtajana, osallistaminen

 • Muutos inhimillisenä ilmiönä ja tavoitteellisena prosessina − muutoksen vaiheet ja niiden johtaminen
 • Osallistamisen keinot esimiestyössä − perinteisestä jalkauttamisesta ennakoivaan osallistamiseen

Valmentajat

Valmentajina toimivat Agenssin seniorikonsultit.

Aikataulu, paikka ja kustannukset

Seuraavat ryhmät käynnistyvät viimeistään syksyllä 2019. Valmennuksen hinta on 1190 € + alv 24 % per osallistuja.

Helsingin valmennus toteutetaan Agenssin tiloissa Pienellä Roobertinkadulla. Rovaniemen ryhmä kokoontuu myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Ilmoittautumiset osoitteeseen: .

Voimme toteuttaa valmennuksen myös yrityskohtaisesti. Tällöin valmennuksen sisältöjä on mahdollista räätälöidä tarpeiden mukaisesti. Ole rohkeasti yhteydessä!

Ilmoittaudu