Uusi johtajuus

Me olemme johtajan tuki arjessa

Uuden johtajuuden kehittyminen edellyttää omien ajatusmallien ja johtamisuskomusten haastamista. Sillä kehitysmatkalla me olemme lempeän jämäkkä ja vaativa kumppani. Uusi johtajuus vaatii johtajuuden pohtimista nopeasti muuttuvassa maailmassa niin teknologian kehityksen kuin henkilöstön hyvinvoinninkin suhteen. Tämän suppilon läpi me johdatamme johtajia ja johtoryhmiä, keskittyen kokonaiskuvaan ja konkreettisiin muutoksiin ja luomalla tilaa myös johtajien omalle sisäiselle uudistumisprosessille.

Esimiesvalmennus ja coaching

Useimmat johtajat soveltavat uutta johtajuutta luonnostaan, ymmärtävät työntekijöidensä tärkeyden ja johtamisen palvelutehtävänä. Joskus se tapahtuu oman hyvinvoinnin kustannuksella. Me haluamme auttaa johtajaa pitämään rönsyt kurissa ja fokuksen kirkkaana. Tuomme esimiestyöhön oivalluksia ja konkrettisia tapoja olla hyvä esimies, omaa hyvinvointia unohtamatta. Tarjoamme valmennusta ja coachingia osallistavaan johtamiseen ja esimiestyöhön, jossa onnistumiset tapahtuvat ihmisten kanssa ja kautta.

Rätälöityjen valmennusten lisäksi toteutamme kaksi kertaa vuodessa Agenssin avoimen esimiesvalmennuksen, jossa on mahdollisuus kehittää omaa johtajuutta ja esimiehisyyttä yhdessä eri aloilta tulevien osallistujien kanssa. Valmennus sisältää paljon ryhmätöitä, yhteisiä keskusteluja ja kokemusten jakamista sekä oman johtajuuden reflektointi ryhmässä.

Johtoryhmävalmennus

Johtoryhmä on organisaation tärkein tiimi, joka omalla toiminnallaan luo organisaatiokulttuuria, näyttää suuntaa ja tekee yrityksen toiminnan kannalta suurimmat päätökset. Haastamme johtoryhmiä tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisesti, ymmärtämään johtoryhmän roolin merkityksen ja tunnistamaan omat vahvuudet ja tärkeimmät uudistumisen paikat.

Valmennuksessa tarkastelemme johtoryhmän tarkoitusta, vuorovaikutuksen toimivuutta, kokousten sujuvuutta ja priorisoimme johtoryhmän tehtäviä yhdessä ja erikseen kunkin johtoryhmäläisen kanssa. Valmennamme johtoryhmiä toimimaan yhdessä ketteränä tiiminä ja samalla toimimaan esimerkkinä jatkuvasta uudistumisesta omassa organisaatiossaan, omille ihmisilleen.

Johtamiskulttuurin kirkastaminen ja 360-palaute

Kirkastamme ja kiteytämme organisaation johtamiskulttuurin uniikiksi johtamisen tavoiteroolikartaksi yhdessä asiakkaamme kanssa. Tavoiteroolikartta kertoo konkreettisesti millaista johtamista organisaation tavoitteiden saavuttaminen ja halutunlaisen organisaatiokulttuurin rakentaminen edellyttää. Kartta syntyy tyypillisesti kahdessa puolen päivän workshopissa - pieni panostus monitahoisen ja usein melko abstraktin asian selkeyttämiseksi.

Tavoiteroolikartta toimii myös mahtavana apuvälineenä 360-asteen johtamispalautteen totuttamiseen. Palaute annetaan kasvokkaisissa keskusteluissa, joissa kunkin johtajan vahvuuksia ja kehittämiskohteita peilataan kyseisen organisaation johtamisen tavoitetilaan kartan avulla. Koska roolit kuvaavat haluttuja vuorovaikutus- ja toimintatapoja, niiden avulla on mahdollista arvioida konkreettista ja arjessa tapahtuvaa johtamiskäyttäytymistä (eikä persoonallisuuden piirteitä, joita on lähes mahdotonta muuttaa). Kasvokkaiset keskustelut ovatkin tämän prosessin suola - lupaamme, että sen lisäksi että ne kehittävät palautekulttuuria, ne vahvistavat myös organisaationne avoimuutta ja keskinäistä luottamusta.

Asiakastarinat

DNA
Sito

Sanottua

"Esimiesten oivalluttaminen, joka näkyi konkreettisesti valmennusten jälkeisessä toiminnassa sekä keskusteluissa, joista pystyi hyvin aistimaan, että oppimista oli tapahtunut sekä edelleen tapahtuu."

Riikka Luostarinen
Director, DNA

"Valmentajat olivat todella mukavia alansa rautaisia asiantuntijoita. Erityiskiitosta esimiehiltämme tuli päivien aikana käydyistä antoisista keskusteluista ja konkreettisista harjoituksista -päivän opit oli näillä eväillä helppo viedä käytäntöön omassa toimipaikassa."

Päivi Jänkälä
henkilöstöpäällikkö, Etelä-Karjalan osuuskauppa

"Johtoryhmän vahvistamisessa konkreettisuus ja realismi toimivat hyvin. Mieleeni tulee hetkiä, jolloin työyhteisö selvästi koki helpotusta."

Irja Askola
piispa

Uusi johtajuus Agenssin blogissa

Strategiasuunnittelu – ajanhukkaa?

Maija SeppoMaija Seppo 11.3.2019 — ”Jahas, se on taas strategian päivitys edessä, ajanhukkaa”, kuulen sanottavan. Oman kokemukseni mukaan strategian suunnitteluprosessi on kuitenkin lähes yhtä tärkeä kuin sen tuotos, itse strategiasuunnitelma. Aikaa menee enemmän tai vähemmän, mutta hukkaanko? Riippuu siitä, miltä kulmalta asiaa tarkastelee.

Johtamisen paradoksit- miten niiden kanssa voi elää?

Tarja Pudas-JounilaTarja Pudas-Jounila 13.6.2018 — ”Johtaminen on tavoitesuuntautunutta vuorovaikutteista sosiaalista toimintaa. Johtamisen avulla pyritään siihen, että joukko ihmisiä toimii paremmin ja tehokkaammin kuin ilman johtamista. Johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa. Johtaminen tapahtuu siis aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.”

Kilpailukykyä palavereista - ihan mahdotonta?

Tarja Pudas-JounilaTarja Pudas-Jounila 8.2.2017 — Kiky lisäsi työaikaa 24 tuntia. Jäin muiden mukana pohtimaan, miten työajan lisääminen sitten ihan oikeasti lisää maamme ja yritystemme kilpailukykyä? Päällisin puolin se tuntuu niin kovin näennäiseltä ratkaisulta, sillä totuus lienee, että teemme lisäajalla kuka nyt mitäkin. Osa meistä käyttää sen vaikkapa liikuntaan tai somettamiseen ja vain osa tekee oikeasti lisää töitä.

Agenssin palvelut

Uusi johtajuus →

Me olemme johtajan tuki arjessa

Uuden johtajuuden kehittyminen edellyttää omien ajatusmallien ja johtamisuskomusten haastamista. Sillä kehitysmatkalla me olemme lempeän jämäkkä ja vaativa kumppani. Uusi johtajuus vaatii johtajuuden pohtimista nopeasti muuttuvassa maailmassa niin teknologian kehityksen kuin henkilöstön hyvinvoinninkin suhteen. Tämän suppilon läpi me johdatamme johtajia ja johtoryhmiä, keskittyen kokonaiskuvaan ja konkreettisiin muutoksiin ja luomalla tilaa myös johtajien omalle sisäiselle uudistumisprosessille.

HR-palvelut →

Me toimimme kuin sisäinen HR

Me emme marssi jähmeiden konseptien kanssa paikalle, vaan teemme asiakkaan näköistä HR:ää. Meiltä saa raikasta ja laadukasta rekrytointipalvelua, henkilöarviointia ja HR-toimintojen kartoitusta. Keskitymme jokaiseen asiakkaaseen yksilönä ja räätälöimme palvelumme vastaamaan asiakkaan senhetkistä tarvetta. Voit myös ulkoistaa koko HR:n Agenssille, jos oman asiantuntijan palkkaaminen ei ole vielä ajankohtaista.

Työyhteisö ja työhyvinvointi →

Me luomme tavoitteellista ja aikuista yhteistyötä tiimeissä

Työkavereilla on parhaimmillaan ja pahimmillaan elinikäinen vaikutus elämäämme. Työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä tehdä työtään ja jossa yhteistyö sujuu, tuo rahassa mittaamatonta lisäarvoa jäsentensä elämään. Kirsikkana kakun päällä, toimiva työyhteisö synnyttää vahvaa sitoutumista ja varmistaa timanttisen työnantajamielikuvan – tekisikö hyvää sinun organisaatiollesi?

Strategiaprosessit ja organisaatiokulttuuri →

Me fasilitoimme, asiakas määrittää sisällön

Me agenssilaiset mahdollistamme strategioiden syntymisen ja organisaatiokulttuurin kirkastamisen. Olemme vahvoja fasilitaattoreita ja luomme ympäristön, jossa asiakkaan koko viisaus ja kokemus otetaan yhteiseen käyttöön. Asiakas tuottaa sisällön, me agenssilaiset kuljemme rinnalla ja pidämme fokuksen kirkkaana – koska me tiedämme, että asiakkaamme ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita!