Vaikuttava johtaminen - valmennus esimiehille ja projektijohdolle

Milloin?

Valmennus käynnistyy viimeistään syksyllä 2019

Missä?

Mow Mothership, Pieni Roobertinkatu 9, Helsinki

Ilmoittaudu

Haluatko syventää johtamisosaamistasi ja saada tiimillesi asetetut tavoitteet paremmin toteutumaan niin omassa organisaatiossasi kuin sidosryhmien kanssa? Oletko huomannut, että hyvät viestintä- ja neuvottelutaidot helpottaisivat huomattavasti arjen toimintaa? Onko sinulla tunne, että johtamastasi porukasta olisi vielä paljon enempään, jos keskittyisitte oikeisiin asioihin?

Jos vastaus yhteenkin näistä kysymyksistä on kyllä, lue eteenpäin!

Valmennuksessa tarkastellaan johtamiseen liittyvää valtaa ja vastuita, oikeudenmukaisuutta johtamisessa sekä tiimin työskentelyyn vaikuttavia päätösprosesseja ja päätöksentekijöitä. Miten tavoitteissa pysytään, miten esteitä raivataan niiden toteutumisen tieltä. Pohdimme yhdessä myös viestinnän merkitystä johtamisessa ja miten toimia menestyksekkäästi haastavissa neuvottelutilanteissa.

Valmennuksesta saat työkaluja, miten ihmiset saadaan toimimaan yhdessä samaan suuntaan ja kokemaan työnsä merkitykselliseksi sekä välineitä oman tiimisi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen suhteessa muihin tahoihin.

Valmennus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä vaikuttaminen omassa työssäni tarkoittaa? Mihin asioihin ja keneen minun on tarpeen vaikuttaa?
 • Mitä valtaa minulla on työssäni? Miten käytän sitä vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti?
 • Miten otan huomioon tiimin jäsenten erilaiset taustat, osaamisen ja roolit siten, että lopputulos on enemmän kuin osiensa summa?
 • Mitä välineitä minulla on haluttujen tavoitteiden ja tulosten varmistamiseen?
 • Ketkä ovat meille tärkeitä sidosryhmiä niin oman organisaation sisällä kuin sen ulkopuolella? Miten heidän päätöksentekonsa vaikuttaa meihin? Miten vaikutamme heidän toimintaansa?
 • Miten saan viestini läpi niin oman tiimin kuin sidosryhmien kanssa neuvoteltaessa?

Toteutuksessa vuorottelevat miniluennot, toiminnalliset harjoitukset ja keskustelut. Valmennuksessa haetaan ratkaisuvaihtoehtoja osallistujien tuomiin arjen konkreettisiin työtilanteisiin. Valmentaja toimii toisaalta keskustelujen fasilitoijana ja toisaalta kouluttajana niistä teemoista, jotka keskustelu virittää.

Ryhmä kootaan eri toimialojen esimies- ja projektijohdon tehtävissä työskentelevistä. Valmennus sopii niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorilla toimiville.

Valmennuskokonaisuus käynnistyy vuoden 2019 alussa ja se koostuu kolmesta puolen päivän valmennuksesta (3 x 4 h) Agenssin tiloissa Ruoholahdessa.

Valmennuksen sisältö:

 1. Oma tiimi: Valta, vastuu ja tuloksellisuus johtamisessa
 • Vaikuttaminen, oikeudenmukaisuus ja vastuullinen vallankäyttö johtamisessa
 • Tiimin erilaisten voimavarojen ymmärtäminen ja käyttöönotto
 • Yhteisten tavoitteiden luominen ja tavoitteiden mukainen toiminta tiimissä
 • Työn merkityksellisyys, palkitseminen ja ylennykset omassa tiimissä
 1. Meihin vaikuttavat sidosryhmät niin omassa organisaatiossa kuin sen ulkopuolella
 • Käsitekartta niistä päätösprosesseista ja päätöksentekijöistä, joilla on suora vaikutus esimiestyöhön, johtamiseen ja tiimiin
 • Kuka päättää, keneen vaikutan ja millä aikataululla
 • Vaikuttamisen keinot tavoitteiden läpiviemiseksi
 1. Viestintä ja haastavat neuvottelutilanteet
 • Sisäinen tiedonkulku ja viestintä vaikuttavan johtamisen ja esimiestyön välineenä
 • Neuvottelutaidot, haastavat neuvottelutilanteet ja niistä selviäminen

Valmentajana toimii kehittämiskonsultti Maarit Kaltio (VTM), jolla on laaja kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta, asiakas- ja sisäisten projektien läpiviemisestä, eri intressien yhteensovittamisesta, vaikeista neuvottelutilanteista sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Valmennuksen hinta on 890 € + ALV 24 %. Kysymykset ja ilmoittautumiset osoitteeseen .

Voimme toteuttaa valmennuksen myös yrityskohtaisesti. Tällöin valmennuksen sisältöä räätälöidään tarvittaessa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Ilmoittaudu