Ilmoittaudu mukaan seuraavaan "Rakettitiedettä" esimiehille

Milloin?

Seuraavat ryhmät käynnistyvät vuoden 2019 alussa

Missä?

MOW Stargate / Ruoholahti, Helsinki

Ilmoittaudu

Haluaisitko pysähtyä johtamiskysymysten ja oman johtajuutesi äärelle esimiestyön tuoksinassa? Voit olla vasta matkalla esimiestehtäviin, vastikään esimiestehtäviin siirtynyt tai jo pitkään esimiestehtävissä toiminut. Jos tunnistat itsesi tästä kuvauksesta, jatka lukemista!

Valmennus osallistavampaan esimiestyöhön – onnistu ihmisten kanssa ja kautta

Valmennuksen ydin on kehittyä esimiehenä ja esimieheksi oman itsensä sekä esimiestyön kentän ymmärryksen kautta. Läpileikkaavana teemana on uudenlainen johtamistapa, joka lähtee osallistamisesta ja onnistumisesta ihmisten kanssa ja kautta. Lupaamme, että saat mukaasi vahvan perustan oman esimiestyösi toteuttamiseen toimialasta ja organisaatiosta riippumatta!

Valmennuksen keskiössä ovat esimieheys sinänsä: esimiestyön pelikenttä ja henkilöstöjohtamisen kokonaisuus, itsetuntemus ja asenne, johtamiskäsitys ja -näkemys sekä ihmiskäsitys. Työskentelymme osallistavilla työtavoilla antaa konkreettisia työkaluja osallistavan johtamistavan toteuttamiseen työn arjessa.

Tapaamme kerran kuussa, 4 tuntia kerrallaan Agenssin tiloissa Helsingissä. Valmennus soveltuu niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla toimiville esimiehille.

Valmennus osallistujien sanoin

"Oivalluksia ja vertaistukea pitkin matkaa. Hyviä työkaluja mukaan. Avoin ja aktiivinen ilmapiiri. Selkeä rakenne ja materiaalit."
"Positiivinen fiilisi jäi. Kehun hyväksi, käytännöllisyyttä erityisesti."
"Valmennus oli antoisa, ajatuksia herättävä ja rohkaiseva."
"Matka esimiehisyyteen ja johtamiseen, varmuuden löytäminen itsestä."
"Valmennus antoi kokonaiskuvan esimiestyön osa-alueista ja herätti ajatuksia. Jatkokurssia odotellessa."
"Esimiehen rooli kirkastui ja samalla oppi ihmisyydestä lisää."
"Antoisin esimieskoulutus, jossa olen ollut."
"Osallistavaa ja plussaa luennoimisen välttely. Taitavasti saatu kaikki osallistumaan."
"Ammattitaitoiset vetäjä, miellyttävä oppimisympäristö."

Valmennuksen tavoitteet

 • Jäsentää esimiestyön pelikenttä: mistä vastaan, mitkä ovat velvoitteeni, miten toteutan henkilöstöjohtamista?
 • Kirkastaa henkilöstöjohtamisen kokonaisuus: mitä eri osa-alueita vastuulliseni kuuluu?
 • Kehittyä yhteistyön edistäjänä ja valmistautua haasteellisiin tilanteisiin esimiestyössä.
 • Harjaantua tavoitteellisuudessa ja muutosjohtajuudessa.
 • Jakaa kokemuksia ja hyviä toimintatapoja.
 • Lisätä omaa itsetuntemusta ja kasvaa ammatillisesti esimiehenä.

Valmennuksen sisältö

01: Esimiestyön pelikenttä

 • Vastuut, velvollisuudet, oikeudet
 • Pykäläviidakko vs. sisäiset ohjeet ja prosessit - mikä toimintaani ohjaa?

02: Yhteistyön rakentaminen ja erilaisuuden johtaminen

 • Minä esimiehenä: johtamiskäsitys & ihmiskäsitys - mille arvoille ja uskomuksille oma toimintani perustuu?
 • Yhteistyön ja erilaisuuden johtaminen työyhteisössä - minä suhteessa muihin.

03: Haastavat henkilöstötilanteet

 • Puheeksiottaminen ja palautekulttuurin rakentaminen - tekniikka ja käytäntöjä.
 • Tunteet työssä - perusasiat tunneilmaston johtamisesta.

04: Tavoitteellisuus tuloksiin pääsemisessä

 • Tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen - miten pääsemme samalle kartalle...
 • Kehityskeskustelut ja muut tavoitteiden johtamisen foorumit - ... ja pysymme sillä?

05: Esimies muutoksen johtajana, osallistaminen

 • Muutos inhimillisenä ilmiönä ja tavoitteellisena prosessina - muutoksen vaiheet ja niiden johtaminen.
 • Osallistamisen keinot esimiestyössä - perinteisestä jalkauttamisesta ennakoivaan osallistamiseen.

Valmentajat

Valmentajina toimivat Agenssin seniorikonsultit.

Aikataulu, paikka ja kustannukset

Seuraava ryhmä käynnistyy viimeistään vuodenvaihteen jälkeen. Valmennuksen hinta on 990 € + alv 24 % per osallistuja. Valmennukset toteutetaan Agenssin tiloissa Helsingissä Ruoholahdessa. Ilmoittautumiset osoitteeseen: .

Ilmoittaudu